Målning3-mindre-300x225 Målning2mindre-300x225 Målning1mindre-300x225

För vem och vad? Och hur?

Expressiv konstterapi är en terapiform som passar alla åldrar. Terapin kan vara enskild eller för en grupp.

Den passar för den som lider av psykisk sjukdom eller har hamnat i en kris. Och terapin passar också för den som vill undersöka sin egen livssituation med hjälp av skapande arbete. Du kan ha nytta av terapin när den normala vardagen upplevs som svår till exempel vid depression, en närståendes död, relationsproblem eller utmattning.

I terapin kan du möta och bearbeta känslor som kan vara svåra att prata om. Expressiv konstterapi är en förebyggande, upprätthållande och rehabiliterande terapi för mental hälsa..

En korttidsterapi består av 10 besök à 1 timme 15 minuter en gång i veckan eller varannan.. En långtids terapi kan pågå under en längre tid, frekvens och antal gånger varierar. När terapin inleds bestämmer vi gemensamt om terapins utformning och målsättning.

Att förbinda sig till något som man inte riktigt vet vad det är kan vara svårt. Därför rekommenderar jag ett första besök för att bekanta dig med mig och terapin.

En terapigrupp kan samlas 8 -10 gånger för en gång i veckan eller mera sällan, 2 – 3 timmar åt gången. Innehåll, struktur, temata och arbetssätt utformas efter deltagarnas behov.

För enskild terapi och mindre grupper tar jag emot i min ateljé Studio Exa. Ateljén är inredd för skapande och samtal. För större grupper bokas plats i lämpligare utrymmen.