Expressiv konstterapi är en konstterapi som grundar sig på en humanistisk människouppfattning. Människan är sitt eget livs expert. I den här texten använder jag både ordet konstterapi och terapi i bemärkelse expressiv konstterapi. Den här konstterapiinriktningen knyter också an till fenomenologin. Den är inte probleminriktad utan ser på fenomenen i våra liv, hur de gestaltar sig.

Som terapeut är jag lyhörd för klientens/klienternas behov av trygghet och vi startar där det känns som mest naturligt.

I skapandet har vi fokus på våra sinnen och materialet. Att gå i konst-terapi förutsätter inga som helst färdigheter på konstens område och det som skapas bedöms inte, och tolkas heller inte av mig som terapeut. Det är den som skapat som är experten på det som han eller hon gjort.

Min respons på klintens arbete kan vara verbalt men också anta en konstnärlig form när jag svara an på det jag sett, hört och känt.

I terapin både skapar vi och samtalar. Vi kan jobba integrerat med flere konstformer såsom bild. rörelse/dans, poesi, musik/ljud och drama. Vi kan också jobba med var och en konstform för sig.

Genom att öva sig i närvaro, att använda sina sinnen i skapandet och i att använda sin föreställningsförmåga, kan vi hitta hopp och lättnad. Det kan vara de första stegen ut ur den livskris, sjukdom, energilöshet eller vad det nu är min klient av någon anledning befinner sig i. Genom att bli sedd, hörd och accepterad kan en inre läkning och en förändring ske.

Upplevelsen av skönhet, i färger du målar med, i mjuka tyger du formar, kan i sig vara vitaliserande. Du kan hitta glädjen som legat gömd i din kropp när du rör dig och få tag i minnen som länge varit gömda.

I skapandet kan du vara helt i dig själv och – glömma dig själv. Att uppgå så i skapandet ger en djup vila som kan vara läkande i sig.

I skapandet kan du också ge uttryck för känslor som du hållit tillbaka och ge en form åt det som varit ogripbart och diffust. Du kan sätta ord på det du upplevt i ett poetiskt språk som alla på sitt sätt kan förstå.

Konsten kan vara en behållare för det svåra. Konsten kan ses som en samtalspartner.

Jag är som terapeut den som går med dig, skapar de trygga ramarna, ställer frågorna kring processen och det som skapats, Jag hjälper dig att finna ut hur processen och din skapelse hör ihop med dig och ditt liv.