Ekspressiivinen taideterapia on taideterapia joka pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Käytän tässä tekstissä myös sana terapia ja taideterapia tarkoittaen taideterapian ekspressiivistä suuntausta.

Taideterapiassa tehdään taidetta ja keskustellaan. Terapiassa integroidaan eri taidemuotoja toisiinsa käyttäen liike/tanssi, kuva, runous, musiikki/ääni ja draama. Voimme käyttää myös jokaista taidemuotoa erikseen..

Terapeuttina otan herkästi huomioon asiakkaan turvallisuuden tarvetta ja aloitamme siitä taidemuodosta tai materiaalista, jonka kanssa asiakas tuntee olonsa luontevaksi tai turvalliseksi. Keskitytään aisteihin ja materiaaleihin.

Asiakkaan ei tarvitse olla taitava tai taiteellisesti lahjakas voidakseen työstää asioitaan taiteen avulla. Taidetöitä ei arvostella eikä tulkita. Tekijä on oman taiteen asiantuntija ja työskentelyprosessi on olennainen, eikä lopputulos. Terapeuttina annan asiakkaalleni palautetta sanallisesti tai tilanteen mukaan myös taiteellisessa muodossa.

Asiakkaan kysymyksiä tarkastellaan ilmiöinä ongelma-ajattelun sijasta. Taidetyö elvyttää mielikuvitusta ja vahvistaa tässä ja nyt -kokemusta. Työskentely on elämyksellistä ja toimii elämän vahvistajana ja rikastuttajana.

Työskentely väreillä voi antaa voimaa. Kun liikumme ja tanssimme voimme löytää iloa. Voimme löytää muistoja jotka ovat olleet piilossa.

Luovuusprosessissa voidaan olla itsessämme kokonaisvaltaisesti, ja toisaalta unohtaa itsemme. Taidetyöskentely voi antaa syvän levon joka eheyttää. Taiteen avulla voi ilmaista tunteita ja antaa epämääräisille ja vaikeille asioille muodon. Taide voi toimia säiliönä, ja taide voi toimia keskustelukumppanina. Poeettisella, runouden kielellä ilmaistuna asiat avautuvat kuulijalle hänen omalla tavallaan.

Jokaisen asiakkaan terapia on erilainen koska jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Taideterapiassa minä olen matkakumppanisi Kuljen vierelläsi, sinun tahdissasi ja suunnassasi. Tarkastelen kanssasi työskentelyprosessiasi ja taidetyötäsi ja autan sinua oivaltamaan, miten ne liittyvät elämääsi.