Gruppmålning-Day-and-night-1024x778 pastellmåleri2-1024x737

Luova työskentely on terapeuttista, erityisesti jos painopiste on asetettu prosessiin eikä työn lopputulokseen. Luova työskentely on turvallista siinä mielessä, että sen toteuttaminen ei vaadi taiteellista osaamista. Luova taidetyöskentely on materiaalien tutkimista ja kokeilua, symboliajattelua. Luova työskentely ryhmässä on rentouttavaa ja energisoivaa. Se mahdollistaa niin itseilmaisua kuin yhteenkuuluvuuden tunnettakin.

Luovuusryhmä voi olla osana kuntoutusta. Organisaatiot jotka tällä hetkellä käyttävät palvelujani kuntoutuksessa ovat  Folkhälsan, Psykosociala förbundet rf  ja Förbundet Finlandssvenska Synskadade rf. Olen myös tehnyt luovaa ryhmätyötä vanhainkodissa, vanhuksien palvelutalossa ja kouluissa.

Luova ryhmätyöskentely voi toimia myös työyhteisön hyvinvointipäivän ohjelmana tai suunnitellusti osana työhyvinvointipäivästä.