Jag är Monica Björk. Jag är uppvuxen i Larsmo, bosatt i Jakobstad. Konst i olika former har allt sedan barnsben varit en viktig del av mitt liv. Mestadels har jag sysslat med bildkonst och skrivande. Jag valde efter gymnasiestudierna att utbilda mig till bildkonstlärare och skolvärlden var mitt arbetsfält under många år.

2006 – 2010 studerade jag expressiv konstterapi vid Inartes Instituutti  i Helsingfors. Min examen fick jag våren 2010. Terapeutens arbete har varit mitt allt sedan 2008 inom utbildningens  praktikdel, både i enskild terapi som i grupp.

Mina terapiklienter har varit och är både barn och vuxna; människor som lider av psykiskt sjukdom, annan sjukdom, utbrändhet, depression, ätstörning och människor som vill skapa för bland annat den energi och det lugn det ger.

Att få ha konsten som en tredje part i terapiarbetet känns väldigt bra. Konsten bär, berikar, lugnar, belyser. Som terapeut är jag lyhörd för min klients behov av trygghet och integritet. Jag vill komma min klient till mötes, lyssna, se och acceptera honom/henne. Jag vill inspirera genom att erbjuda ett rikt materialutbud och många arbetssätt!

Jag ser skapandet i olika former som friskvård. I rörelse och dans får jag tag i min energi och glädje. I målandet blir färger och former bärare för mina bekymmer och sorger. I dikten klarnar världen, livet, med dess mångfasettering och skönhet. Musiken kan förlösa inre blockeringar, ändra mitt sinneslag, ge avslappning och vila.

Annat som intresserar mig är böcker, film, natur- och kulturupplevelser, samtal med människor, motion, hem och trädgård.

I galleriet kan du bekanta dig med min konst.