Gruppmålning-Day-and-night-1024x778 pastellmåleri2-1024x737

Att skapa kan i sig vara terapeutiskt, speciellt om tyngdpunkten ligger på process mer än produkt. Att skapa förutsätter inget konstnärligt kunnande. Att skapa i grupp kan vara meditativt, avslappnande, energiladdande, ge möjlighet till självuttryck, och stärka känslan av samhörighet och gemenskap.

Skapande i grupp kan ordnas i samband med rehabiliteringskurser. Organisationer som köper mina tjänster är bland andra Folkhälsan, Psykosociala Förbundet rf och Finlandssvenska Synskadade rf. Jag har också gjort skapande i grupp vid åldringscenter, åldringshem och skolor.

Skapande i grupp kan ordnas för rekreations- och utbildningsdagar. Den här verksamheten passar för arbetsgrupper, företag, skolor, organisationer och föreningar.