Monica

Välkommen till Studio Exas hemsida!

Jag är Monica Björk. Studio Exa är mitt företag som erbjuder tjänster inom expressiv konstterapi. Jag gör mitt jobb både på svenska och finska.

Jag har en konstkandidatexamen från Konstindustriella högskolan och är utbildad konstterapeut. Jag jobbar med expressiv, eller uttryckande konstterapi, som är benämningen i Sverige, i så väl förebyggande som vårdande syfte. Arbetssättet kan också användas i rekreativt syfte.

Studio Exa är ett företag som funnits sedan 2008 men fick sitt nuvarande namn hösten 2010.

Läs mer om Monica Björk.